Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy> seznam
Hledej: search

Agenda dotací z EU

Agenda dotací z EU zahrnuje správu a evidenci poskytovaných investičních i neinvestičních účelových dotací, příspěvků, grantů, podpor a programového financování poskytovaných z fondů EU.

Výkon agendy dotací z EU podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

Podporuje výkon agendy dotací z EU v modulech administrace projektů, realizace projektů, hodnocení projektů, realizace plateb a monitorování. ISOP 7-13 je rozsáhlý informační systém rozdělený na subsystém určený pro žadatele/příjemce dotací a na subsystém určený pro poskytovatele podpor, který podporuje všechny fáze a součásti procesu poskytování dotací, příspěvků, grantů, podpor a programového financování z prostředků EU i veřejných zdrojů ČR.

Podporuje výkon agendy dotací z EU v modulu tvorby a správy operačních programů, v modulu realizace projektů a modulu monitorování a hodnocení. ISOP je ucelený informační systém, který je komplexním podpůrným nástrojem pro zpracování agendy spojené s poskytováním většiny typů a forem finanční podpory (dotace, granty, atd.).