Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS CEDR
Hledej: search

IS CEDR

IS CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) je komplexem informačních systémů a slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací, návratných finančních výpomocí (NFV) a obdobných transferů (dále jen dotací) poskytovaných ze státního rozpočtu (SR), prostředků EU a dalších finančních mechanismů. Skládá se z několika částí, které jsou podle svého určení provozovány u poskytovatelů dotací (resorty, agentury), v centru zpracování na Generálním finančním ředitelství (GFŘ) a dále na finančních ředitelstvích, finančních úřadech a pracovištích finančních úřadů. V současné době jeho služeb využívá více než 1 400 uživatelů na 117 pracovištích v ČR. Přístup k vybranému okruhu informací má i veřejnost prostřednictvím internetu.

IS CEDR se skládá z následujících subsystémů: 

  • IS CEDR I
  • IS CEDR II
  • IS CEDR III
  • IS CEDR-MF a resorty