Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS CEDR III
Hledej: search

IS CEDR III

Centrální registr dotací (IS CEDR III) je informační systém, který tvoří komplexní registr dotací České republiky. V registru jsou evidovány dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, prostředků Evropské unie (EU) a dalších finančních mechanismů. Systém umožňuje předávání a evidenci informací od poskytovatelů dotací o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech (dále jen dotace) a informací o konečných příjemcích dotací.

Systém byl vytvořen na základě Usnesení vlády č. 584/1997 a byl následně upraven podle vyhlášky č. 286/2007 Sb. a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.

Data v Centrálním registru dotací slouží pro kontroly dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a také pro kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a to zejména prostředků EU.

Veřejná data z Centrálního registru dotací jsou pravidelně zveřejňována na internetu.

Informace jsou dostupné rovněž formou centrální webové služby, která poskytuje příslušné informace oprávněným uživatelům.