Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS CEDR - MF
Hledej: search

IS CEDR-MF

Informační systém Evidence dotací MF (IS CEDR-MF) slouží pro komplexní evidenci a poskytování investičních a neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí (NFV) na Ministerstvu financí (MF). Z důvodu vyšší úrovně automatizace zpracování poskytuje systém funkcionalitu i pro výkon řady navazujících agend.

Systém je zdrojem informací pro centrální registr dotací (IS CEDR III).