Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS CEDR - resorty
Hledej: search

IS CEDR-resorty

Informační systém Evidence dotací resortů (IS CEDR-resorty) slouží pro komplexní evidenci a poskytování investičních a neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí (NFV) na resortech, agenturách a státních fondech. Z důvodu vyšší úrovně automatizace zpracování poskytuje systém funkcionalitu i pro výkon řady navazujících agend.

Systém je zdrojem informací pro centrální registr dotací (IS CEDR III).