Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS NNO
Hledej: search

IS NNO

Informační systém nestátních neziskových organizací (dále jen IS NNO) je systémem, který řeší v souladu s usnesením vlády č.1357/99 ze dne 22.12.1999, problematiku evidence informací o nestátních neziskových organizacích (dále jen NNO) a jim poskytovaných dotacích. Systém IS NNO je v současné době provozován jako samostatný informační systém, který vznikl vyčleněním z Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR). IS NNO je koncipován jako systém, který poskytuje široké veřejnosti informace z oblasti nestátních neziskových organizací. Od roku 2006 je IS NNO rozšířen o samostatný modul Evidenci nestátních neziskových organizací, který přehledně sdružuje informace o NNO působících v České republice. Správnost informací zveřejněných v Evidenci NNO je ověřována při evidenci organizace a při dalších významných změnách jejích údajů. Za správnost a úplnost zveřejněných informací odpovídají jednotlivé NNO. Evidence NNO je přístupná z portálu veřejné správy ČR.