Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS CNS
Hledej: search

IS CNS

Informační systém Církví a náboženských společností (IS CNS) je systém, prostřednictvím kterého je realizován Rejstřík církví a náboženských společností, Rejstřík svazů církví a náboženských společností a Rejstřík evidovaných právnických osob. IS CNS vychází ze zákona č. 3/2002Sb., "O svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností" a vyhlášky MK ČR č. 547/2006 Sb. k tomuto zákonu.