Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> ISOP 7-13
Hledej: search

ISOP 7-13

ISOP 7-13 je rozsáhlý informační systém (IS), pomocí něhož bude v letech 2007-2013 rozděleno bezmála 100 mld. Kč ze strukturálních fondů EU určených na podporu podnikání v České republice. ISOP 7-13 je nástrojem pro administraci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) určenému jak pro žadatele, tak i pro jeho celkové řízení na straně Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), agentury CzechInvest (CI) a dalších odpovědných agentur. Systém je vybudován tak, aby pokrýval všechny oblasti specifické činnosti předepsané operačním manuálem OPPI. Systém svými rozsáhlými funkcemi poskytuje ucelenou podporu požadovaných procesů na straně poskytovatele podpory i snadný a přehledný přístup tisícům žadatelů o poskytnutí podpory.