Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> EPSS
Hledej: search

IS EPSS

EPSS (Elektronická podatelna a spisová služba) je informační systém, jehož hlavní funkcí je zajištění služby elektronické podatelny a spisové služby podle vyhlášky č. 496/2004 Sb. O elektronických podatelnách, 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a zákona č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu.