Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS AO
Hledej: search

IS AO

Informační systém Auditního orgánu (IS AO) je komplexní informační systém, který pokrývá potřeby uživatelů v oblasti auditu prostředků Evropské unie (EU) v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a dalších souvisejících zákonných a navazujících norem.

Systém IS AO je určen především pro podporu výkonu a evidenci auditů finančních prostředků u projektů u niž je poskytováno financování z fondů EU.