Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS o ISVS
Hledej: search

IS o ISVS

IS o ISVS (Informační systém o informačních systémech veřejné správy) je informační systém (IS) sloužící ke sběru a poskytování informací o informačních systémech veřejné správy (ISVS). Jedná se o základní informace o ISVS a informace o dostupnosti ISVS. Tento systém byl vyvinut v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o ISVS a příslušným navazujícím prováděcím právním předpisem - Vyhláškou Ministerstva informatiky České republiky č. 528/2006 Sb., o informačním systému o ISVS.