Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS MPP
Hledej: search

IS MPP

IS MPP (Informační systém plánování a přezkoumávání) je informační systém veřejné správy sloužící jako systémová podpora procesu plánování přezkoumání, výkonu přezkoumání a dozoru nad vykonaným přezkoumáním vykonávaného dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních celků a dobrovolných svazků obcí. Jeho hlavním cílem je poskytnout maximální podporu pro efektivní a účinné plnění úkolů vyplývajících z výše uvedeného zákona a usnadnit práci kontrolorů vykonávajících tuto činnost.