Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS FKVS-MRZ
Hledej: search

IS FKVS-MRZ

Modul ročních zpráv byl vybudován na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, jako systémová podpora řešící zpravodajskou povinnost uloženou tímto zákonem a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.