Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS VZ
Hledej: search

IS VZ

Informační systém, který slouží Ministerstvu pro místní rozvoj pro uveřejnění odpovídajících informací k veřejným zakázkám, evidenci seznamu kvalifikovaných dodavatelů, zpřístupnění Rejstříku koncesních smluv a zajištění odpovídajících statistických výstupů k uvedeným částem IS. Vznikl na základě ustanovení § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a § 32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení.