Hlavní stránka> O společnosti> Řízení bezpečnosti> ISMS
Hledej: search

Systém řízení bezpečnosti informací

Zavedením systému řízení bezpečnosti informací (dále též "ISMS" z anglického "Information Security Management System") vyjadřuje společnost záměr systematicky chránit informace zákazníků, obchodních partnerů a své vlastní informace před všemi známými hrozbami.

Základním cílem řízení bezpečnosti informací ve společnosti ASD Software je vytvoření prostředí zajišťujícího požadovanou úroveň ochrany informací, tj. jejich důvěrnost, integritu a dostupnost. Dosažení tohoto cíle je jedním ze základních předpokladů pro naplnění poslání společnosti poskytovat zákazníkům a obchodním partnerům služby na co nejvyšší úrovni a garantovat jim požadovanou úroveň záruky bezpečnosti informací.

Společnost prošla od roku 2008 náročným procesem přípravy na certifikaci ISMS , který byl v dubnu 2009 završen certifikačním auditem. Certifikační audit i následné dozorové audity potvrdily shodu zavedeného systému řízení bezpečnosti informací s normou ISO/IEC 27001:2005. Certifikační audit i následné audity ve společnosti ASD Software byly provedeny renomovanou certifikační společností.

Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO/IEC 27001 společně se systémem řízení kvality dle normy ISO 9001 (QMS) a systémem řízení služeb v IT dle normy ISO/IEC 20000 (SMS) tvoří v naší společnosti integrovaný systém řízení (IMS).