Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS SDSL
Hledej: search

IS SDSL

Informační systém pro Státní dozor nad loteriemi a sázkami (IS SDSL) je komplexní informační systém, který komplexně pokrývá potřeby uživatelů v oblasti výkonu státního dozoru nad loteriemi a sázkami v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících především ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dále pak vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, vyhlášky č. 285/1998 Sb., o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu. IS SDSL poskytuje účinnou a efektivní softwarovou podporu pro efektivní a účinné plnění náročných úkolů vyplývajících z výše uvedených legislativních norem.