Hlavní stránka> O společnosti> Řízení služeb
Hledej: search

Systém řízení služeb v IT dle normy ISO/IEC 20000 (SMS)

Ve snaze o další zkvalitnění poskytovaných služeb se naše společnost rozhodla pro zavedení systému řízení služeb dle normy ISO/IEC 20000 (SMS) a jeho následnou certifikaci. SMS je standardem, který se vztahuje k managementu služeb v IT a zaměřuje se na zlepšování kvality a zvyšování efektivity IT procesů. Díky tomuto zavedenému systému můžeme svým zákazníkům garantovat smluvně stanovené parametry služeb dle jejich individuálních potřeb.

Proces zavedení SMS byl završen v květnu 2011 úspěšnou certifikací dle normy ISO/IEC 20000-1:2005 a vydáním certifikátu certifikačním orgánem CQS (Sdružení pro certifikaci systémů jakosti (www.cqs.cz)), členem IQNet - mezinárodní sítě orgánů z Evropy, Ameriky, Asie a Austrálie pro certifikaci systémů řízení (www.iqnet-certification.com).

Certifikovaný systém řízení služeb prošel v roce 2014 recertifikací dle aktualizovaného vydání normy ISO/IEC 20000-1:2011.  Recertifikaci provedla společnost CQS. Vydaný certifikát je platný do 30. 5. 2017.

Certifikace platí pro systém managementu služeb IT, který podporuje poskytování:

  • Služeb technické a provozní podpory informačních systémů dodávaných ASD Software
  • Analytických a konzultačních služeb v oblasti lCT
  • Školení v oblasti ICT
  • Implementačních služeb v oblasti ICT
  • Outsourcingu provozu ICT
  • HW prostředků, prostředků základního SW a síťových komunikačních prostředků
  • Řízení dodávky výpočetní techniky a souvisejících služeb

SMS společně se systémem řízení kvality dle normy ISO/IEC 9001 (QMS) a systémem řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO/IEC 27001 tvoří v naší společnosti integrovaný systém řízení (IMS).