Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS FKVS-MKP
Hledej: search

IS FKVS-MKP

Modul koordinace plánování byl vybudován na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, §27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesení vlády České republiky č. 402 z 29. května 2013, jako systémová podpora řešící koordinaci plánování veřejnosprávních kontrol uloženou těmito zákony.