Agenda veřejných zakázek

Agenda veřejných zakázek zahrnuje evidenci, správu a uveřejňování veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výkon agendy veřejných zakázek podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:
 

Podporuje výkon agendy veřejných zakázek v modulu Veřejné zakázky, který umožňuje přehlednou evidenci veřejných zakázek, komisí a jejich členů, realizovaných na úřadu i mimo úřad a podporuje tak výkon agendy veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. IS DIS jako celek je komplexní systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších.
 

Podporuje výkon agendy veřejných zakázek v modulu Veřejné zakázky, který umožňuje přehlednou evidenci veřejných zakázek, komisí a jejich členů, realizovaných na úřadu i mimo úřad a podporuje tak výkon agendy veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. IS DIS MMR jako celek je komplexní specializovaný systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších vyvinutý pro podporu specifických činností Ministerstva pro místní rozvoj.
 

Podporuje výkon agendy veřejných zakázek v modulu Veřejné zakázky, který umožňuje přehlednou evidenci a archivaci všech veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Součástí IS VZ je i uveřejňovací subsystém zajišťující uveřejnění veřejných zakázek v síti internet a modul statistických výstupů, který zabezpečuje výstupy pro zákonem stanovené Orgány státní správy, Evropskou komisi i veřejnost. IS VZ jako celek je komplexní systém ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a současně ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, prostřednictvím něhož je zajištěna evidence a uveřejnění odpovídajících informací k veřejným zakázkám, veden a uveřejněn Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Seznam systémů certifikovaných dodavatelů a Rejstřík koncesních smluv a zajištěny odpovídající statistické výstupy.


www.asd-software.cz